Page 6 - Prinsens JANUAR 2022
P. 6

Rekrudttiden...
   Stuefoto. S.Ø. Eriksen øverst til højre, sigtende.
                         slaget ude på gårdspladsen , som så skulle god-
   Efterhånden fik vi lært at samle seletøj, skulder- kendes af en LT.
   remme, bælte etc. Hvordan munderingstøj og  Vi fik bynavne. JDR og GHR var gamle rytter-
   andet havde deres bestemte plads. Kl. 07.00 blev regimenter. Her blev ryttere ofte sendt ud for at
   vi vækket og kl. 08.00 var der appel. Inden da observere fjendtlige styrker. Det var derfor en
   skulle vi have vasket og barberet os. Koldt vand fordel at man ved hjælp af bynavne hurtigt kunne
   med skraber. Hvis ikke man var ordentlig barbe- finde en med lokal kendskab til sådanne opgaver.
   ret, kunne man få skægpest, sagde de, Derefter Jeg kommer fra Aalestrup nord for Viborg , men
   skulle man have spist og være klar til eftersyn da Aalestrup var i brug, fik jeg navn efter en lille
   på stuen.                  nærliggende landsby Testrup.
    De første 3 uger måtte vi ikke forlade kasernen  Hvad skete der ellers i rekruttiden ?
   og kun komme over til soldaterhjemmet. Årsagen  Vi fik udleveret 1 sæt drejlstøj, og det var stort
   var bl.a. at vi skulle lære at hilse med honnør, set den daglige uniform. Efter diverse røvture og
   og det kunne være når man skulle gå forbi en flyverskjul i terrænet skulle det vaskes og tørres
   sergent og hilse til højre og venstre. Det kunne på Tørrestuen, som var for enden af gangen.
   resultere i at nogen hilste med venstre hånd. Ef-  Støvlerne var i rekruttiden forsynet med jernbe-
   terhånden kom vi ind i rytmen.       slag på hælen og snuden. Det lød godt, når hele
    Om lørdagen førtes eskadronen til badning ved eskadronen blev god til eksercits. Ved overgan-
   gymnastiksalen. Vi var kun iført en stor soldater- gen til dækningsstyrken blev beslagene fjernet,
   frakke. Når vi kom tilbage, skulle området ren- idet det ikke gik med jernbeslag på kampvog-
   gøres, og vi skulle være klar til udgangsparade nene.
   kl. 13.                    Tiden om aftenen indtil kl. 22 gik stort set med
    Da de første 3 uger var gået, kunne vi evt. nå at have udrustningen klar til næste dag, men hvis
   en soldaterbus ved porten, men hvi ikke tingene man ikke nå det, kunne man søge om pudsetegn
   var i orden, kunne vi få en omstilling. Dvs. at vi til kl. 24. Vi fik udleveret gevær, Garand, hvis nok
   en aften skulle stille med al udrustning på regn- var fra overskudslager fra 2.verdenskrig.

   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11