Page 7 - Prinsens JANUAR 2022
P. 7

Felttjeneste, som vi alle kan huske det.
                         mæ, å det må a et diel ” !
   Indtil kl. 21 kunne man gå i Tutten, et lokale bag  Vi blev naturligvis motioneret, og det skete i
   ved Kostforplejningen. Det passede stort set med stor udrustning med løb op og ned af Galgebak-
   en kop kaffe hver aften for den fyrstelige løn, vi ken. Gymnastik var i gymnastiksalen, og her hav-
   fik om dagen, kr. 14, stigende til kr. 21. de vi bl.a. bajonetkamp. Sække med hø hængte
    Om natten var der jævnligt alarmering, og så ned fra loftet. Så skulle vi med store skrig stikke
   skulle man stille fuld feltmæssig i gården hur- bajonetten i i sækkene. Det var trægeværer med
   tigst muligt. Hvis ikke det gik hurtigt nok, kunne dupper på enderne, så sækkene kunne bruges
   hele eskadronen kommanderes at skifte til gym- igen.
   nastiktøj, derefter på stuerne løb og skifte endnu  Afterne og weekenderne, hvis vi ikke havde fri
   engang til fuld feltmæssig.         og til at komme hjem, gik med ture i omegnen og
    I min rekruttid skete det, at landmænd kunne stop til nabo byerne. Dengang havde vi jo uni-
   henvende sig og få hjælp af rekrutter til at tynde form på, og folk var meget venlige til at tage os
   roer. Det skulle være soldater, der havde forstand med.
   på det. Da jeg havde været 2 år på landet , kom  Jeg blev udtaget til sergent og dermed flyttet
   jeg med. Jeg var af sted 2 gange, og det var et til en anden stue med andre elever. Træningen
   dejligt afbræk i tjenesten. Vi fik en madpakke blev væsentlig intensiveret. Vi skulle alle sam-
   med fra Kostforplejningen. Jeg husker ikke om vi men have stort kørekort. For mit vedkommende
   fik betaling,  eller det blot gik i den store kasse startede det i en gammel engelsk Lorry, højresty-
    Søndag var der kartoffelmos og røde pølser. Det ret med en gearstang bag ved sæderne.så man
   skete, at en fra stuen fik pakke hjemmefra. Det næsten brækkede armen , når man skulle skifte
   var meget kiksechokoladekage. De, der smagte gear. Senere fik kørelæreren en Volvo. Han var
   det, glemmer det aldrig. Man delte altid kagen en flinke fyr, som altid spurgte, hvornår det pas-
   på stuen med undtagelse af en fra Sønderjylland, sede næste gang. Jeg havde naturligvis set på
   som ikke ville dele, men gemte det i skabet, for øvelseslisten, hvornår vi skulle have felttjeneste,
   som han sagde ” Det er nøj mi muer hår sent te ”røvtur” , så det passede mig fint.

                                         Dragonen | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12