Page 9 - Prinsens JANUAR 2022
P. 9

Hjemsendelse hold august 2021   Foto: INFOBM sergent Maria Holm Andersen


   Nye samarbejdsaftaler på plads...   Tekst/Foto: Dragonen
   Mandag den13. december 2021 blev dagen hvor Regimentet underskrev den nye samarbejdaftale
   med Dragonmuseet og JDR Veteranpanser. Aftalen har været til forhandling et stykke tid, og resul-
   tatet er til alles tilfredshed.
   Samarbekdsaftalen blev, på behørig vis underskrevet af regimentschefen oberst Anders Poulsen og
   formanden for Dragonmuseet og formanden for JDR Veteranpanser.

   Regimentschefen sammen med formanden for  Regimentschefen sammen med formanden for
   Dragonmuseet Walther Mikkelsen       JDR Veteranpanser Flemming Vang

                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14