Page 5 - Prinsens JANUAR 2022
P. 5

Rekrut


   ÅRGANG 1960   Tekst/Foto: S. Ø. Eriksen


   Ankomst/Indkvartering..           over. Vi fik at vide, at bukserne kunne presses
                         ved at ligge på dem under tæpperne. Der var et
    Den 2.marts 1960 stod vi en flok på ca. 130 ci- lille skab til hver seng med hængelås, som vi selv
   vile unge mænd foran porten ved JDR. Kl. 12.00
   blev porten åbnet, og vi blev ført til auditoriet,
   hvor en kaptajn bød os velkommen og fortalte os
   om de ”lyksaligheder”, vi nu skulle igennem de
   næste 16 måneder.


                         Rekrutterne får deres alt for store tøj og udrustning
                         udleveret på depotet.
                         havde medbragt. I skabet skulle der være fin or-
   Nye rekrutter i auditoriet. 120 rekrutter mødte den 1.
   marts 1960 til 16 måneders værnepligt. S.Ø. Eriksen  den med undertøj m.v. lagt sammen.
   ved den røde pil.               Videre til munderingsdepotet, hvor vi fik udle-
    Herefter blev vi ført i hold, stuehold, til Blok veret diverse udrustning, alt i et stort regnslag.
   6, hvor vi skulle indkvarteres 12 mand pr. stue i Vi samlede regnslagets 4 hjørner og på nakken
   enkeltsenge og 2 dobbeltsenge ved vinduet, hvor med alt habenguttet. Fik at vide at vi skulle passe
   jeg fik den øverste i en dobbeltseng. Fælles ba- på det ellers skulle vi erstatte det.
   derum til 2 stuer, koldt vand med 2 brusenicher.   Vi fik uniform på og vort civile tøj kom i en pa-
    Herefter blev vi af stuekommandøren, en ser- pirsæk, som om aftenen blev afleveret af os på
   gent, ført til kostforplejningen, hvor vi kunne for- soldaterhjemmet til videre forsendelse hjem. Vi
   syne os med brød og diverse pålæg. Om aftenen havde fået udleveret 2 par støvler, et par til hver-
   gik vi langs en skranke og fik varm mad. Vi havde dag og et par til ”pænt”.
   fået udleveret bestik i et lille klæde på størrelse  Den første nat var der ikke megen søvn selvom
   med et stort lommetørklæde, hvor vi kunne opbe- vi var trætte. Vi havde fået udleveret klipklap-
   vare bestikket. Ved udgangen fra kostforplejnin- per, for når man skulle ud af sengen, skulle man
   gen var et lille rum med et par varmtvandshaner, ALTID have dem på fødderne, så der var en larm
   hvor man kunne skylle bestikket. Ved indgangen især skulle man altid have dem på, når man gik
   stod vagtinspektøren, en løjtnant, som kontrol- på gulvet (fodsvamp) om morgenen eller når
   lerede om hænderne var rene og støvlerne pud- man skulle på toilettet.
   sede.
    På stuen fik vi udleveret 3 tæpper og 2 lagner.
   Tæpper og lagner skulle foldes og placeres på
   en bestemt måde på sengen om dagen. Til nat
   1 tæppe og lagen under og 1 lagen og 2 tæpper
                                        fortsættes...
                                         Dragonen | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10