Page 3 - Prinsens JANUAR 2022
P. 3

HUSK det nu!      HVIS DU FLYTTER - SKAL DU HUSKE AT MEDDELE
       ADRESSEÆNDRING TIL DIN LOKALFORENING.
       ELLERS RISIKERER DU, AT BLADET UDEBLIVER.     Tjenestestedsblad for:     Medlemsblad for:       Medlemsblad for:
                     Medlemsblad for:
     Tjenestestedsblad for:
                                   Medlemsblad for:
     Jydske Dragonregiment     Prinsens Livregiments    Danske Dragonforeningers
                                  Danske Dragonforeningers
     Jydske Dragonregiment
                    Prinsens Livregiments
      Dragonkasernen        Soldaterforening       Sammenslutning
                     Soldaterforening
                                    Sammenslutning
      Dragonkasernen
   Udgiver:                   Juridiske forbehold
   Danske Dragonforeningers Sammenslutning   Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler/fo-
   Kasernen 1                  tos som indsendes uopfordret. Redaktionen påtager
   7500 Holstebro                sig intet ansvar for eventuelle fejl i artikler og an-
   T: 30 112 500                noncer.
   E: redaktion@dragonen.dk           Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere / for-
   CVR: 35 15 88 04               korte indsendte indlæg m.v.
   Redaktion:                  Ophavsret
   Ansvarshavende redaktør:           Som udgangspunkt overholder Dragonen/Prinsens
   Villy Ager                  reglerne for ophavsret.
   T: 30 112 500                Materiale (billeder/artikler/film etc.) som indsendes
   E: redaktion@dragonen.dk           uopfordret, anses som værende til fri afbenyttelse
   Lokalredaktør DDS:              for Dragonen/Prinsens. Det vil derfor ikke være mu-
   Villy Ager                  ligt efterfølgende, for indsenderen, at kræve veder-
   T: 30 112 500                lag. For materiale indsendt af lokalsfdelinger under
   E: redaktion@dragonen.dk           DDS/PLS, er ophavsrettigheder alene et spørgsmål
   Lokalredaktør PLS              mellem lokalafdeling og rettighedshaver.
   Peder Korshøj                Eftertryk eller anden form for anvendelse, kun tilladt
   T: 23 32 43 66                med skriftlig tilladelse, og tydelig kildeangivelse.
   E: pkorshoej@youmail.dk           Adresseændring
   Presse- og informations sektion JDR     Meddeles til din lokale forenings listefører.
   Major Erik Bøttger. Presse- og kontaktofficer. Annoncesalg
   T: 72 82 45 21
   M: 22 44 57 05                Villy Ager
   E: jdr-gs-le02@mil.dk            T: 30 112 500
                         E: redaktion@dragonen.dk
   Kontakt- og infobefalingsmand
   Oversergent Nora Stone
   T: 72 82 45 41                BEMÆRK:
   M: 22 43 29 54
   E: jdr-g-le04@mil.dk
   Sats/Layout      Distribution:      Bortset fra lederen, er de enkelte
                          artikler og kommentarer m.v. i bla-
   VillageMedia     PostNord        det, ikke nødvendigvis udtryk for
   Tryk         Abonnement       bladets officielle holdning.
   HMV-Print       Kr. 199,75

                                         Dragonen | 3
                                         Dragonen | 1
   1   2   3   4   5   6   7   8