Page 13 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 13

Dragonforeningen              Aarhus og omegns
       for Horsens og omegn              Dragonforening

   Formand:                  Formand:
   Rasmus Reedtz Stationsvej 40        Bent Holm
   8700 Horsens                Rundhøj Alle 22, st. th. 8270 Højbjerg
   Tlf. 26 80 39 19              Tlf. 50 46 97 51
   E-mail: rasmus.reedtz@gmail.com       E-mail: bent.holm5@gmail.com
   Regnr.:       Kontonr.:        Regnr.: 1551  Kontonr.: 3657 564 281
   Foreningen JDR og DDS Dødsfald

   ønsker tillykke til føl-          Forening har desværre mistet et af vore trofaste

   gende medlemmer               medlemmer, Ejvin Poulsen. Ejvin arbejdede ved
                         landbruget, indtil han blev indkaldt maj 1966,
   Jens Jørgen Jensen.             hvor han fik bynavnet Mellerup. Efter rekruttiden
   Gludvej 115, 7130 Juelsminde. Indkaldt septem- blev Mellerup overflyttet til 1. STESK.
   ber 1966. Jens Jørgen fylder 5. december 75 år. Efter tiden i JDR blev Ejvin Poulsen ansat ved
                         DSB, hvor han i mange år arbejdede i elektronik-
   Evald Poulsen.               værkstedet.
   Warthoesvej 50, 8740 Brædstrup. Indkaldt 8. Ejvin Poulsen sov ind efter svær sygdom den 20.
   marts 1957 som 345058 Vrads til STESK. Evald september 2021. Han nåede heldigvis at fejre
   fylder 10. januar 85 år.          sin 75 års fødselsdag den 15. september.
   Fremtidige aktiviteter...          Ejvin Poulsen og hustru, Margrete, har altid bak-
                         ket op om foreningens arrangementer. Ejvin
                         Poulsen var på et tidspunkt kasserer i vor for-
   SKYDNINGER:                 ening.
   I Ølsted Skyttehus Kl. 19.00: I 2021 skydes der Æret være Ejvin Poulsens minde.
   7. december på juleskiver, og der er tilmelding  Foreningen JDR og DDS
   af hensyn til maden. I 2022 skydes 1. marts og
   3. maj.                   ønsker tillykke til føl-

   INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING:     gende medlemmer
   Generalforsamling med dagsorden ifølge lovene
   i skyttehuset i Ølsted. Lørdag 22. januar Kl. 12. Aage Ørting 80 år.
   HUSK tilmelding af hensyn til maden.    Indkaldt juli 1963, bynavn Skødstrup, tjeneste-
                         gørende i STESK som SG, fylder 80 år den 29.
   ARRANGEMENTER:               december 2021. Adresse: Storkevej 22, 8382
   Nytårsparole afholdes 9. januar Kl. 10 i marine- Hinnerup.
   foreningens lokaler. Tilmelding.      Portræt...
   Se desuden www.dragonforening.dk/horsens da
   der her kommer sidste øjebliks opdateringer. Denne gang er vi på besøg hos Axel Madsen, 82
                         år gammel.
   For alle arrangementer:           Axel er født og opvokset i 8260 Viby og gik i skole
   Tilmelding til formanden på 2680 3919 Eller ras- på henholdsvis Viby skole og Vestergårdsskolen.
   mus.reedtz@gmail.com  Helst en uge før.  Axel blev indkaldt til JDR november 1958. Først
   Rasmus Reedtz.               den klassiske rekruttid, derfra over i dæknings-
                         styrken 3. KVGESK/1/JDR, CH KN J. E. M. Mik-
                         kelsen, NK PRLT C. H. Sørensen. I ESK blev Sø-
                         sterhøj uddannet som skytte på en Centurion, det
                         var før mather/konstabler tog over.
                                        fortsættes...

                                         Dragonen | 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18