Page 15 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 15

Dragonforeningen         siastiske ”krigere”, der optræder i nøjagtige kopi-
             for           er af 1864-uniformer med våben. Dem kan man
        Kolding og omegn         møde, når de deltager ved historiske mindedage
                         og aktiviteter rundt om i landet.
   Formand:                  Senere kunne vi bese den nyrestaurerede Dybbøl
   Niels P. Nielsen              Mølle, nyde den flotte havnepromenade i Søn-
   Vestergade 21, 6622 Bække         derborg og opleve udsigten fra Danmarks største
   Tlf. 25 32 53 42              støvle på det tidligere øvelsesterræn til Sønder-
   E-mail: npnielsen21@gmail.com       borg Kaserne.
   Regnr.: 9737 Kontonr.: 8865703830     Dagen sluttede af med endnu en storslået udsigt
   Siden sidst...               fra Alssundvej ud over Sønderborg og Alssund.
                         Her fra privaten var Birgit og Flemming vært
   Sommertur til Dybbøl            for en anretning af ”pølser-a-la-ringrider” med
   Så lykkedes det. Den længe ventede tour-de- tilhørende kaffe og kage i rigelige mængder. Alt
   Dybbøl, den historiske og natursmukke del af blev nydt i herligt vejr i deres hyggelige have. Et
   Danmark blev endelig en realitet. Den initiativ- rigtigt hyggeligt arrangement.
   rige sønderborgenser, Flemming Jensen samt Tak til Birgit, Flemming og Co. For en fornøjelig
   hans trofaste og håndgangne mænd og kvinder, og minderig dag.
   havde virkelig lagt sig i selen og sammensat en
   interessant tur i Dybbøl og omegn.
   Flemming bød os velkommen ved det historiske
   Bøffelkobbelhus i hvis have der er et smukt og
   velholdt mindesmærke for to faldne danske sol-
   dater fra 1864, en infanterist og en dragon.
   Vi blev budt indenfor til en kop kaffe og velsma-
   gende boller, krydret med fortællinger omkring
   Bøffelkobbelhus og 1864 af en af ”De jydske
   Landsoldater”, som består af en trup på 43 entu-

                                         Dragonen | 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20