Page 14 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 14

Herning og omegns          Dragon ”Tulstrup” Svend Hyldtoft Jensen var

      Dragonforening            også mødt frem til 60 års jubilar dag.
                         Dragon ”Ikast” Jens Anton Nordestgaard var til
   Formand:                  50 års jubilar.
   Jens Anton Nordestgaard. Broholmvej 28,
   Tulstrup 7430 Ikast             Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med fa-
   Tlf. 97 15 3988 / 23 67 3599        milier en rigtig glædelig jul samt et lykkebrin-
   E-mail: janordestgaard@gmail.com      gende Nytår.
   Regnr.: 7641  Kontonr.: 0007529591
   Foreningen JDR og DDS                 Hobro

   ønsker tillykke til føl-           Formand: Dragonforening
   gende medlemmer               Gert Nielsen
                         Nørregade 1 K, 9632 Møldrup
   En forsinket fødselsdags hilsen til     Mobil: 61 11 36 48
   Arne Kristensen 80 år            E-mail: marenoggert@gmail.com
   Hjejlevej 3, 7280 Sdr. Felding.       Regnr.: 9336  Kontonr.: 3360634549
   Siden sidst...               Siden sidst...

   Henry Søby Jensen og Jens Anton Nordestgaard  Vi havde generalforsamling på restaurant Bram-
   deltog i repræsentantskabsmøde på Holstebro  slev Bakker fredag den 20.08.2021.
   Dragonkasserne den 3. juli 2021 som blev af- Alle blev genvalgt. Vi fik noget godt mad og
   holdt i konstabelmessen.          havde en rigtig hyggelig aften.
   Vi fik en rigtig gó frokost denne dag.
                         Fredag den. 3.9.2021 var det meste af bestyrel-
   Lørdag den 11. sept.2021 var vi til jubilardag på  sen på en lille hyggelig udflugt til Lille Vildmo-
   Holstebro kasserne.             secentret. Hvor vi kørte en samlet tur. Spiste
                         frokost på cafeen. Vi sluttede dagen af med kaffe
   Vi var repræsenteret med fanen ved Henry Søby  og blødt brød i Astrup.
   Jensen.             Hovedvagten på Dragonkasernen lige efter ibrugtagningen i 1953.
             Til højre ses Bygningstjenestens skur, som endnu ikke er fjernet.
             Foto: OS Bent Dalsgaard Kristensen

   14 | Dragonen
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19