Page 8 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 8

Restaurering af 37.935 ved


   JDR Veteranpanser Forening
   Tekst/Foto: Alex Pedersen

   PANSRET MANDSKABSVOGN FRA I/PANSER-     Medlemskab: Det er ikke et krav at have aftjent
   BATALJON/JYDSKE DRAGONREGIMENT.       sin værnepligt.
                         Pris: 250,- årligt
   Stod i en årrække som udstillingskøretøj ved
   officersmessen på Dragonkasernen, udsat som  Det tilstræbes, at alle køretøjer der er i for-
   den var for vind og vejr, ændres udsende til det  enings regi, har været ved eller har tilhørsfor-
   være.                    hold til regimentet.

   Derfor besluttede RBM og JDRVP at køretøjet  Arbejdet der udføres er frivilligt og bliver her
   skulle slibes, sandblæses, og derved bringes  foretaget af en tjenestegørende og et medlem
   tilbage i originale farver og opstilles ved Byg. 17 der ikke har været i trøjen.
   så alle får glæde af den.
                         På skruedagene 1- og 3 lørdag i måneden arbej-
   Bjergningssektionen ved ST/I/JDR brugte flyt- des der på køretøjet.
   ningen af køretøjet som uddannelse/opgave. Se
   video på JDR Facebook (Link)        JDRVP deltager i Åben Hede – Motor Show –
                         Finderup Levendegørelse – Flagdag – Åbent
   JDRVP forening tæller ca. 100 medlemmer og af Hus o.lign.
   dem er ca. 35 aktive.   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13