Page 12 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 12

Viborg


        afdelingen

       Stiftet 17. februar 1954
    Formand:
    Klavs Niebuhr
    Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
    Mobil: 53 83 10 11
    E-mail: niebuhr-karup@adslhome.dk
   Siden sidst...


   Fugleskydning
   Lørdag den 26. august gennemførte vi den årlige
   Fugleskydning. Igen i år en hyggelig og spæn-
   dende dag,
   Dagen blev indledt med modtagelse af sidste års
                         Fremtidige aktiviteter...

                         Bowling torsdag den 16. november.
                         Medlemmer og ledsagere inviteres til Bowlingaf-
                         ten i Bowl´n Fun, Tingvej 11, 8800 Viborg tors-
                         dag den 16. november kl. 1745.
                         Vi indleder med en times bowling, herefter er
                         der fællesspisning. Menu: Den lækre Bowl´´n
                         Fun Buffet, drikkevarer for egen regning.
   fuglekonge, Preben Betzer, flaghejsning og fæl- Soldaterforeningen yder et stort tilskud, hvorfor
   les morgenbord.               prisen for bowling, leje af sko og spisning kun er
   I år havde vi valgt at gennemføre fugleskydnin- 50,- kr. pr. deltager. Beløbet betales på dagen.
   gen sammen med Forsvarsbrødrene for Viborg Der vil være præmie til vinderne i både dame- og
   og Omegn, idet vi skød på hver vores bane og på herrerækken.
   hver vores fugl, det var rigtig hyggeligt at være Tilmelding senest den 7. november til Bent Niel-
   sammen med vennerne fra Forsvarsbrødrene og sen på tlf. 27621449,
   det er altid dejligt, når vi er flere deltagere i vo- alternativt E-mail bent.nielsen@youseeme.dk
   res aktiviteter.
   Årets Fuglekonge blev Sven-Erik Bjørnkjær. Julefrokost søndag den 3. december
   Krone: Verner. Højre vinge, Æblet og Svær: Niels. Medlemmer og ledsagere inviteres til årets jule-
   Venstre vinge: Bent. Hals samt Hale: Klavs. frokost, søndag den 3. december kl. 12.00.
                         I år afholdes julefrokosten i Viborg Lounge, Ting-
                         vej 7, 2 sal 8800 Viborg.
                         Der serveres en lækker juleanretning, 1 øl/vand
                         og mindst 1 snaps. Herefter kaffe og kage.
                         Efter spisningen vil der traditionen tro være bin-
                         gospil med superfine præmier.
                         Foreningen yder tilskud, hvorfor prisen kun vil

   12 | Dragonen
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17