Page 1 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 1

PRINSENS

             19. ÅRGANG NR. 6          NOVEMBER 2023


          · Landsformanden ........................... side 8 - 9

          · Meddelelser og orienteringer ...... side 9 - 11

          · Indbydelse til Latinerly ......................side 11

          · Fødselsdagsliste .......................... side 16 -18


        Side 2. Leder        Side 8 – 19         Side 20 – 27
        Regimentschefen       Prinsens          Danske
        oberst            Livregiments        Dragonforeningers
        Søren D. Møller       Soldaterforening      Sammenslutning
                                         Dragonen | 1
   1   2   3   4   5   6