KOLOFON / TEKNISKE OPLYSNINGER

UDGIVER ADRESSEÆNDRING
Danske Dragonforeningers Sammenslutning Skal meddeles lokalredaktøren.
Kasernen 1  
7500 Holstebro JURIDISKE FORBEHOLD
T: 30 112 500 Redaktionen forbeholder sig ret til at
E: villy@ag-er.dk redigere/forkorte indsendte indlæg m.v.
CVR: 35 15 88 04 Materiale (billeder/tekster etc.) indsendt/modtaget er
  at betragte som tilhørende nærværende magasin.
REDAKTION Ejendomsret/Copyright overgår helt og aldeles til
Ansvarshavende redaktør nærværende magasin - og kan derfor ikke
Villy Ager påberåbes af andre.
M: 30 112 500  
E: redaktion@dragonen.dk ANNONCER
  Priser
Lokalredaktør DDS Format annoncer: Kr. 2,99 pr.lb.mm.
Teddy Børgesen 1/1-side
152 X 225mm
Kr. 2.691,00
T: 97 47 29 09 1/2-side bredformat
152 X 111mm
Kr. 1.327,56
E: borgesen@post11.tele.dk 1/4-side højformat
74 X 111mm
Kr. 663,78
   
Lokalredaktør PLRS
Særplaceringer
Preben Troelsen
Der tillægges kr. 1,00 pr. mm.
T: 97 12 11 98 for placering på side 3, 5, 7 og bagsiden.
E: pit@dlgmail.dk  
  Øvrige annoncer opgøres til fuld spaltebredde.
SATS / LAYOUT / TRYK  
VillageMedia
Alle priser er ex. moms.
7500 Holstebro
T: 30 112 500
Annoncemateriale
 
Færdige annoncer afleveres i højtopløselige
DISTRIBUTION PDF-filer.
PostDanmark  
  Produktion af annoncer efter regning
OPLAG  
15.000 .Forbehold
  Der tages forbehold for ændringer af afgifter, priser
ABONNEMENT på papir samt almindelig force majeure.
Årligt kr. 199,00  
  Eftertryk
  Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.